Sağlık Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi(DUSAM)
Tavşan

Laboratuvar Hayvanlarında Biyolojik ve Fizyolojik Veriler

Araştırma yapacak kişilerin kullandığı hayvanın biyolojisini bilmeleri önemlidir. Aşağıda tablo olarak verilen bilgiler bazı temel parametreleri kapsamaktadır. Bu bilgi sadece genel kılavuz şeklindedir; bireyler arasında ve farklı soylar arasında değişkenlik görülebilir.

TAVŞAN

Erişkin vücut ağırlığı: dişi

2-5 kg

Erişkin vücut ağırlığı: erkek   

2-6 kg

Doğum ağırlığı

30-100 g (40 g)

Vücut yüzey alanı

2.5 kg için 1270 cm2
4.8 kg için 3040 cm2

Vücut sıcaklığı

38-39.6 °C

Kromozom sayısı

44

Yaşam süresi

5-6 yıl

Gıda tüketimi

5 g/100 g/gün

Su tüketimi

5-10 mL/100 g/gün

GI geçiş zamanı

4-5 saat

Seksüel olgunluk : dişi

6-9 ay

Seksüel olgunluk : erkek

6-9 ay

Siklus uzunluğu

İndüklenen ovülasyon

Gebelik süresi

29-35 gün

Postpartum östrus

Yok

Yavru sayısı

4-10

Sütten kesilme

4-6 hafta

Doğurganlık süresi

1-3 yıl

Yavru üretimi

4-6 / ayda

Önerilen sıcaklık   

16-21 °C

Rölatif nem

% 40-60

Işık periyodu (aydınlık / karanlık)   

14 / 10

Süt içeriği

%12.2 yağ
% 10.4 protein
%1.8 laktoz

Solunum hızı

32-60 /dak

Tidal volüm

4-6 mL/kg

Oksijen tüketimi

0.47-0.85 mL/g/saat

Kalp hızı

130-325 /dak

Kan volümü

57-65 mL/kg

Kan basıncı

90-130 / 60-90 mmHg

Eritrosit sayısı

4-7 x 106 /mm3

Hematokrit

% 36-48

Hemoglobin

10-15.5 mg /dL

Lökosit sayısı

9-11 x 103 /mm3

Nötrofil

% 20-75

Lenfosit

% 30-85

Eozinofil

% 0.4

Monosit

% 1.4

Bazofil

% 2.7

Trombosit sayısı

250-270 x 103 /mm3

Serum protein

5.4-7.5 g/dL

Albümin

2.7-4.6 g/dL

Globülin

1.5-2.8 g/dL

Serum glukoz

75-150 g/dL

Kan üre azotu

17-23.5 mg/dL

Kreatinin

0.8-1.8 mg/dL

Serum lipitler

0.25-0.74 mg/dL

Fosfolipitler

75-113 mg/dL

Trigliseritler

124-156 mg/dL

Kolesterol

35-53 mg/dL

Serum kalsiyum

5.6-12.5 mg/dL

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.