Sağlık Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi(DUSAM)
Rat

 

Laboratuvar Hayvanlarında Biyolojik ve Fizyolojik Veriler

Araştırma yapacak kişilerin kullandığı hayvanın biyolojisini bilmeleri önemlidir. Aşağıda tablo olarak verilen bilgiler bazı temel parametreleri kapsamaktadır. Bu bilgi sadece genel kılavuz şeklindedir; bireyler arasında ve farklı soylar arasında değişkenlik görülebilir.

SIÇAN

Erişkin vücut ağırlığı: dişi

300 g

Erişkin vücut ağırlığı: erkek   

200 g

Doğum ağırlığı

5-6 g

Vücut yüzey alanı

50 g için 230 cm2;
130 g için 250 cm2;
200 g için 325 cm2

Vücut sıcaklığı

35.9-37.5° C

Kromozom sayısı

42

Yaşam süresi

2.5-3.5 yıl

Gıda tüketimi

10g / 100g / gün

Su tüketimi

10-12ml / 100g / gün

GI geçiş zamanı

12-24 saat

Seksüel olgunluk : dişi

65-110 gün (13 hafta)

Seksüel olgunluk : erkek

65-110 gün (13 hafta)

Siklus uzunluğu

4-5 gün

Gebelik süresi

21-23 gün

Postpartum östrus

Fertil

Yavru sayısı

6-12

Sütten kesilme

21 gün

Doğurganlık süresi

350-440 gün

Yavru üretimi

4-5 / ayda

Önerilen sıcaklık   

18-26° C

Rölatif nem

% 40-70

Işık periyodu (aydınlık / karanlık)   

12 / 12

Süt içeriği

%13.0 yağ,
% 9.7 protein,
 
%3.2 laktoz

Solunum hızı

70-115 / dak (ort 85)

Tidal volüm

0.6-2.0 mL (ort 1.5)

Dakika ventilasyon

75-130 mL/dak (ort 100)

Oksijen tüketimi

0.68-1.10 mL/g /saat

Kalp hızı

250-450 /dak

Kan volümü

54-70 mL/kg

Kan basıncı

84-134/ 60 mmHg

Eritrosit sayısı

7-10 x 106 /mm3

Hematokrit

% 36-48

Hemoglobin

11-18 mg/dL

Lökosit sayısı

6-17 x 103 /mm3

Nötrofil

% 9-34

Lenfosit

% 65-85

Eozinofil

% 0-6

Monosit

% 0-5

Bazofil

% 0-1.5

Trombosit sayısı

500-1300 x 103 /mm3

Serum protein

5.6-7.6 g/dL

Albümin

3.8-4.8 g/dL

Globülin

1.8-3.0 g/dL

Serum glukoz

50-135 g/dL

Kan üre azotu

15-21 mg/dL

Kreatinin

0.2-0.8 mg/dL

Total bilirubin

0.20-0.55 mg/dL

Serum lipitler

70-415 mg/dL

Fosfolipitler

36-130 mg/dL

Trigliseritler

26-145 mg/dL

Kolesterol

26-82 mg/dL

Serum kalsiyum

3.2-8.5 mg/dL

Serum fosfat

.3-8.3 mg/dL

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.