Sağlık Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi(DUSAM)
Fare

Laboratuvar Hayvanlarında Biyolojik ve Fizyolojik Veriler

Araştırma yapacak kişilerin kullandığı hayvanın biyolojisini bilmeleri önemlidir. Aşağıda tablo olarak verilen bilgiler bazı temel parametreleri kapsamaktadır. Bu bilgi sadece genel kılavuz şeklindedir; bireyler arasında ve farklı soylar arasında değişkenlik görülebilir.

FARE

Erişkin vücut ağırlığı: dişi

20-40 g

Erişkin vücut ağırlığı: erkek   

25-40 g

Doğum ağırlığı

0.5-1,5 g

Vücut yüzey alanı

20 g için 36 cm2

Vücut sıcaklığı

36.5-38°C

Kromozom sayısı

40

Yaşam süresi

1.5-3 yıl

Gıda tüketimi

15 g / 100 g/gün

Su tüketimi

15 mL/100 g/gün

GI geçiş zamanı

8-14 saat

Seksüel olgunluk : dişi

50 gün (7 hafta)

Seksüel olgunluk : erkek

50-60 gün (7 hafta)

Siklus uzunluğu

4-5 gün

Gebelik süresi

19-21 gün

Postpartum östrus

Fertil

Yavru sayısı

10-12

Sütten kesilme

21-28 gün

Doğurganlık süresi

7-9 ay

Yavru üretimi

8 ayda

Önerilen sıcaklık   

18-26°C

Rölatif nem

% 40-70

Işık periyodu (aydınlık / karanlık)   

10 / 14

Süt içeriği   

%12.1 yağ
% 9.0 protein
%3.2 laktoz

Solunum hızı

94-163 / dak

Tidal volüm

0.09-0.23 mL

Oksijen tüketimi

1.63-2.17 mL/ g / saat

Kalp hızı

325-780 / dak

Kan volümü

76-80 mL/kg

Kan basıncı

13-147/81-106 mmHg

Eritrosit sayısı

7.0-12.5 x 106 / mm3

Hematokrit

% 39-49

Hemoglobin

10.2-16.6 mg/dL

Lökosit sayısı

6-15 x 103 /mm3

Nötrofil

% 10-40

Lenfosit

% 55-95

Eozinofil

% 0-4

Monosit

% 0.1-3.5

Bazofil

% 0-0.3

Trombosit sayısı

160-410 x 103 /mm3

Serum protein

3.5-7.2 g/dL

Albümin

2.5-4.8 g/dL

Globülin

0.6 g/dL

Serum glukoz

62-175 g/dL

Kan üre azotu

17-28 mg/dL

Kreatinin

0.3-1.0 mg/dL

Total bilirubin

0.1-0.9 mg/dL

Kolesterol

26-82 mg/dL

Serum kalsiyum

3.2-8.5 mg/dL

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.