Sağlık Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi(DUSAM)
Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu(DÜHADEK)
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.