Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
Kuruluş Amacımız

  Eğitim- Öğretim ve temel hizmetleri aksatmamak kaydıyla;

-Üniversitenin atıl kapasitesini (beşeri ve fiziki) değerlendirerek,öğretim elemanlarının katkısıyla üretilen mal ve hizmetleri sosyal fayda sağlamak amacıyla piyasaya sunmak;

-Elde edilen gelirlerle Üniversitenin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak ve özel bütçeye bağımlılığını azaltmak;

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.