Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
Satınalma Yoluyla Taşınır Mal Girişleri İş Süreci
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.