Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
Doğrudan Temin Yoluyla Satın Alma İşlemi İş Akış Şeması
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.