Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
Devir Alma Yoluyla Taşınır Mal Giriş İş Akış Şeması
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.