Doğu Dilleri ve Edebiyatı Bölümü
Tarihçe

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ

TARİHÇE

Dicle Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde 1996/1997 Eğitim Öğretim Yılında öğrenci alarak faaliyetine başlayan Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Arap Dili ve Edebiyatı, Fars Dili ve Edebiyatı ile Kürt Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalları'ndan oluşmaktadır. Aynı yıl, Arap Dili ve Fars Dili’ne 40’ar kontenjanla öğrenci alarak eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Bölümümüzün eğitim-öğretim aktiviteleri, 1996 eğitim-öğretim yılından beri sürmektedir.

Arap Dili ve Edebiyatı, Eğitim-Öğretim faaliyetini belirtildiği gibi sürdürmektedir.

Öğretim üyesi eksikliği nedeniyle Fars Dili ve Edebiyatı ile Kürt Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalları’na öğrenci alınmamaktadır.

VİZYON

· Eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile Türkiye ve Dünyada tanınmış ve ilk sıralarda tercih edilen;

· Takım çalışmasını teşvik eden, katılımcı ve paylaşımcı bir yönetime sahip;

· İlimiz ve bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yapan, üniversite / sanayi / toplum işbirliğini sağlamada öncü;

· Çağdaş, kalıcı ve özgün eserler ortaya koyan;

· Evrensel değerlere saygılı, sürekli gelişen; bir bölüm olmaktır.

MİSYON

Evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreten araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı, özgün ve estetik değerlere sahip, çağdaş bir öğretim kültürü oluşturmak ve mesleki açıdan yetkin, toplumsal değerlere saygılı bireyler yetiştirmektir.

AKADEMİK KADRO:

Arap Dili ve Edebiyatı

1 Profesör

1 Doçent

2 Araştırma Görevlisi, 1 Öğretim Görevlisi (Yabancı Uyruklu)

Fars Dili ve Edebiyatı

4 Araştırma Görevlisi , 1 Öğretim görevlisi


Kürt Dili ve Edebiyatı

2 Yardımcı Doçent

PUAN TÜRÜ

Bölümümüz altındaki anabilim dallarımız olan Arap Dili ve Edebiyatı ve Fars Dili ve Edebiyatı ile Kürt Dili ve Edebiyatı Dil-3 Puanı ile öğrenci kabul etmektedir.

BÖLÜM MEZUNLARININ ÇALIŞABİLECEKLERİ ALANLAR

Bölüm mezunlarımız, aşağıda belirtilen kurum, kuruluş ve birimlerde Tercüman, Dil Uzmanı, Yurtdışı ilişkileri elemanı, Dil öğreticisi gibi u Kürt Dili ve Edebiyatı nvanlarla çalışabilmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Tercüme Büroları

Dışişleri Bakanlığı

Arşivler

Kütüphaneler

Üniversiteler

TV Kanalları

Özel Şirketler

Dil Kursları

 

Hazırlayan

Arş. Gör. M.Uğur DADAK

Taşkın ÇULCU

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.