Doğu Dilleri ve Edebiyatı Bölümü
Fars Dili ve Edebiyatı Akademik Kadro

Anabilim Dalı Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Faruk KAZAN

Tel: 90 412 248 8030 / 8197

e-posta: 

Öğretim Elemanları

Öğr. Gör. Ersin SELÇUK

Tel: 90 412 248 8030 / 8202

e-posta: ersinselcuk@dicle.edu.tr

 

Ar. Gör. M. Uğur DADAK

Tel: 90 412 248 8030 / 8202

e-posta: ugurdadak@hotmail.com

Ar.Gör. Ahmet KARA

Tel: 90 412 248 8030 / 8281

e-posta: karaamet43@hotmail.com

Ar.Gör. Seyhan KARDEŞ

Tel: 90 412 248 8030 / 8201

e-posta: seyhankardes@gmail.com


Ar.Gör. Sinan CEREYAN

Tel: 90 412 248 8030 / 8201

e-posta: sinancereyan@hotmail.com

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.