Doğu Dilleri ve Edebiyatı Bölümü
Arap Dili ve Edebiyatı Yönetim

Bölüm Başkanı

Prof. Dr.Mehmet Mesut ERGİN

Tel: 90 412 248 8030 /8199

e-posta: emesutergin@hotmail.comBölüm Başkan Yardımcısı

Yrd. Doç. Dr. Osman ASLANOĞLU

Tel: 90 412 248 80 30 

e-posta: 


Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.