Doğu Dilleri ve Edebiyatı Bölümü
Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Arap Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, 1996 yılında kurulmuştur. Ana Bilim Dalı akademik kadrosu hâlen 1 Profesör, 1 doçent, 2 araştırma görevlisi ve 1 öğretim görevlisinden oluşmaktadır.

Öğrenim süresi dört yıl süren Anabilim Dalında yaklaşık 180 öğrenci bulunmaktadır. Anabilim Dalının amacı; öğrencileri Arap dilbilimi, Arap edebiyatı ve dil öğretimikonularında yetiştirmek ve Arap dilini ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine öğretebilecek düzeye getirmektir.

Lisans eğitimini tamamlayan öğrenciler Arap Dili Filoloğu olarak mezun olurlar. Pedagojik formasyon eğitimi almaları durumunda Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda Arapça öğretmeni olarak istihdamlarının yanı sıra modern Arapçayı bilen elemanlar olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli bakanlıklarda, resmi kuruluşlarda ve özel sektörde iş bulma imkânına sahiptirler.

Anabilim Dalımız tarafından açılan yüksek lisans programı Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yürütülmektedir.

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.