Doğal Afetler Araştırma Merkezi
Yönetim
Adı Soyadı
     Dahili Telefon       Ünvan
Yrd. Doç. Dr. M. ŞefikİMAMOĞLU     3534 - 3576          Müdür
 Yrd. Doç. Dr. Abdulhalim KARAŞİN       3639                     Müdür Yrd.
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.