Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Makine ve Metal Teknolojileri / Makine

Bölüm Başkanı

Öğr.Gör.Dr. Hayri YILDIRIM

Program Başkanı

Öğr.Gör.Dr. Hayri YILDIRIM

Program Danışmanı

Öğr.Gör.Dr. Hayri YILDIRIM

Akademik Kadro

Hakkında

Prof. Dr. Hasan BAYINDIR

bilgi

Öğr.Gör.Burhan SEVEN

bilgi

Öğr.Gör.Dr. Hayri YILDIRIM

bilgi

Öğr.Gör.Hakkı SÖNMEZ

bilgi

Program Tanıtımı

    Makine Programında iki yıl süreli ön lisans eğitimi verilmektedir.  Bu programdan mezun olan

öğrenciler “Makine Teknikeri” unvanı almaktadır. Bu programda öğrencilere, sanayide mühendis

ile teknisyen arasındaki rolü yürütecek şekilde aşağıdaki bilgi ve becerilerin kazandırılması

amaçlanmaktadır.  ¨Makine eğitimine ait teorik ve pratik bilgiler ¨Günün değişen koşullarına uygun

yeni teknolojilerin tanıtılması  ¨Bilgisayar destekli eğitim ve çizim ¨Nümerik kontrollü tezgahlar için

program hazırlama ve tezgah kullanımı¨ İş disiplini, yönetim ve organizasyon prensipleri  ¨Üretim

ve planlama teknikleri¨ Ölçü, kontrol teknikleri ile tahribatlı ve tahribatsız muayene yöntemleri

¨ Talaşlı ve talaşsız imal usulleri ve takım tezgahları  ¨Hidrolik-Pnömatik kontrol sistemleri teori ve

uygulamaları ile devre tasarımları ¨ Transport teknikleri

Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü 2017 Akademik faaliyet tablosu
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.