Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
İnşaat / İnşaat Teknolojileri
     

Bölüm Başkanı

Dr.Öğr.Üyesi Şermin KOÇYİĞİT

Program Başkanı

Öğr.Gör.Dr. Mehmet CEBE

Program Danışmanı

Öğr.Gör.Dr. Mehmet CEBE

Akademik Kadro

Hakkında

Ögr.Gör.Tahir DİLEKÇİ

bilgi

Öğr.Gör.Dr. Mehmet CEBE

bilgi

Dr.Öğr.Üyesi Şermin KOÇYİĞİT

bilgi

Program Tanıtımı

    İnşaat sektöründe ihtiyaç duyulan, sorumluluk ve yetkileri bir yönetmelikle belirlenmiş olan ara

elemanı yetiştirir. İki yıllık programdan mezun olan inşaat teknikerleri yönetmelikte belirlenmiş

sınırlamalar ölçüsünde her türlü inşaatın tamiratını yapmaya, her türlü inşaatın sürveyanlık hizmetlerini

görmeye, belirli ölçüde ve belirli şartlarda bina projesi yapmaya, sınırlı büyüklükteki binanın inşaatını

yapmaya, fenni mesuliyeti Mühendis ve Mimarlarca yüklenilmiş her türlü inşaatta kontrol ve şantiye

mühendis yardımcılığı yapmaya yetkilidirler. Program İmkanları Atölye imkanları bulunmaktadır.

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.