Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
İnşaat / Doğal Yapı Taşları Teknolojileri
  

Bölüm Başkanı

Dr.Öğr.Üyesi Şermin KOÇYİĞİT

Program Başkanı

Öğr.Gör.Dr. Mehmet CEBE

Program Danışmanı

Öğr.Gör.Dr. Mehmet CEBE

Akademik Kadro

Hakkında

Ögr.Gör.Tahir DİLEKÇİ

bilgi

Öğr.Gör.Dr. Mehmet CEBE

bilgi

Dr.Öğr.Üyesi. Recep ÇELİK (Mühendislik Fakültesi 13-b ile görevli)

bilgi

Dr.Öğr.Üyesi Şermin KOÇYİĞİT

bilgi

Program Tanıtımı

_    Doğal Yapı Taşları Teknolojisi programına kayıt olan öğrencilere ilk yıl doğal yapı taşları konusunda

temel eğitim verilir. İkinci yıl ise eğitim alternatifli olarak sürdürülür. İkinci yılda, tüm öğrencilere zorunlu

derslerle ocak, fabrika ve atölye işletmeciliğinin temel ilkeleri verilirken, seçmeli derslerle, bu 3 farklı

işletmeciliğinden en az birinde tam olarak uzmanlaşma olanağı sağlanır. Yatağanda önemli büyük

doğal taş fabrikalarının ve ocaklarının olması, öğrencilere öğrendiklerini uygulama fırsatı sağlanmaktadır.

Okulda teoride öğrendikleri bilgileri, pratiğe dökebilme fırsatını elde eden öğrenciler, dallarında uzman

olma yolunda daha çabuk yol almaktadır._

_ 

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.