Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı

Bölüm Başkanı

Dr.Öğr.Üyesi. Ersin UYSAL

Program Başkanı

Öğr.Gör İsa ATAŞ

Program Danışmanı

Öğr.Gör İsa ATAŞ

Akademik Kadro

Hakkında

Dr.Öğr.Üyesi. Ersin UYSAL

bilgi

Öğr.Gör.  İsa ATAŞ

bilgi

Ögr.Gör. Fahri ÇAKAR

bilgi

Öğr.Gör. Yasin SÖNMEZ

bilgi

Öğr.Gör. Aziz M. YÜCELEN

bilgi

Program Tanıtımı

   Endüstri ve iş dünyası iyi yetişmiş bilgisayar programcısı ve enformatik uzmanlarına ihtiyaç

duymaktadır. Bu programda yazılım, donanım ve bu alandaki teorik ve uygulamalı eğitim

verilmektedir. Günümüzde hemen tüm sektörlerde bilgisayar kullanılmaktadır. Bundan dolayı

bilgisayar teknikerleri tüm sektörlerde geniş iş imkanlarına kavuşabilmektedirler. Öğrenciler

mezun olduktan sonra endüstride aşağıda sayılan alanlarda bilgi ve beceri sahibi olmaktadırlar.

Bilgisayar ve ağları, Veri tabanı sistemleri, dizayn ve kurma, yazılım ve donanım geliştirme ve

işletimi.


2017 Bölüm Akademik Faaliyetler Tablosu
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.