Diyarbakır Tarım Meslek Yüksekokulu
SÜT VE BESİ HAYVANCILIĞI PROGRAMI
PROGRAM BAŞKANI
               
                       
  DR. ÖĞR. ÜYESİ CAN AYHAN KAYA              
                       
PROGRAM DANIŞMANI
               
                       
  DR. ÖĞR. ÜYESİ CAN AYHAN KAYA              
                       
STAJ DANIŞMANI
               
                       
  DR. ÖĞR. ÜYESİ CAN AYHAN KAYA              
                       
PROGRAM TANITIMI
               
                       
  Ülkemiz hayvan sayısı bakımından dünyada ilk sıralarda yer almasına rağmen, bu hayvanlardan elde edilen verim açısından dünya ortalamalarının çok altındadır. Bununda en büyük sebebi özellikle kırsal alanda üretim yapan yetiştiricilerimizin gerekli teknik bilgi ve donanımdan yoksun olmalarıdır. Verimli ve kazançlı bir hayvancılığın yapılabilmesi, bilimsel metotlara dayalı olarak hayvan yetiştirme, besleme ve sağlık hizmetlerinin sağlanmasına bağlıdır. Bu nedenle bu konuda yetişmiş teknik ara elemana ihtiyaç bulunmaktadır. Süt ve Besi Hayvancılığı Programının amacı, bilimsel metotlara dayalı olarak verimli ve kazançlı bir hayvancılığın yapılabilmesini sağlamak ve yüksek kalitede sağlık hizmetini sunmak için bu konuda teknikerler yetiştirmektir.   
   
   
   
   
   
   
   
                       
MEZUNİYET SONRASI İŞ İMKANLARI
               
                       
  Süt ve Besi Teknikerleri, kamu sektöründe veya özel sektöre ait çiftliklerde ve mandıralarda çalışabilirler veya kendileri özel hayvan çiftliği kurabilirler.Tarım İl Müdürlükleri, Belediyeler, Mezbahalar, Et ve Süt Kurumu, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki kuruluşlarda, özel hayvan kliniklerinde ve danışmanlık kurumlarında çalışabilirler.  
   
   
   
                       
DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK BÖLÜMLER
               
                       
  ▪ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü              
  ▪ Ziraat Fakültesi Hayvansal Üretim Bölümü            
                       
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.