Diyarbakır Tarım Meslek Yüksekokulu
ORGANİK TARIM PROGRAMI
PROGRAM BAŞKANI
               
                       
  DR. ÖĞR. ÜYESİ MUSA BÜYÜK              
                       
PROGRAM DANIŞMANI
               
                       
  DR. ÖĞR. ÜYESİ MUSA BÜYÜK              
                       
STAJ DANIŞMANI
               
                       
  DR. ÖĞR. ÜYESİ MUSA BÜYÜK              
                       
PROGRAM TANITIMI
               
                       
  Dünyada ve ülkemizde hızlı gelişme gösteren organik tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu teknik eleman ihtiyacını karşılamak ve bu alanda var olan bilgi birikimi ile teknolojilerin karşılanması konusunda donanımlı teknik elemanlar yetiştirmektir.  
   
   
                       
MEZUNİYET SONRASI İŞ İMKANLARI
               
                       
  Öğrencilerin mezuniyet ünvanı ‘Organik Tarım Teknikeri’dir. Organik Tarım Teknikerleri; Organik tarım işletmelerinde, Kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarında, Örtü altı sebze ve süs bitkileri yetiştiriciliği yapılabilen firmalarda, Fide ve fidan üretim tesislerinde, Tohum üretim işletmelerinde, Topraksız tarım işletmelerinde istihdam olanaklarına sahiptir. Bu anlamda ayrıca, ,Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı kuruluşlarda, Üniversitelerde de geniş iş olanaklarına sahiptirler. Özellikle organik gıda işleyen işletmelerde de çalışma olanakları vardır.  
   
   
   
   
   
                       
DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK BÖLÜMLER
               
                       
  ▪ Bahçe Bitkileri                  
  ▪ Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması              
  ▪ Organik Tarım İşletmeciliği                
  ▪ Bitki Koruma                  
  ▪ Bitkisel Üretim ve Teknolojileri              
  ▪ Biyosistem Mühendisliği                
  ▪ Tarla Bitkileri                  
  ▪ Tarımsal Yapılar ve Sulama                
  ▪ Tarım Ekonomisi                  
  ▪ Zootekni                  
  ▪ Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği            
  ▪ Toprak Bilimi ve Bitki Besleme              
                       
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.