Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Otel,Lokanta ve İkram Hizmetleri

Otel, Lokanta Ve İkram Hizmetleri Bölümü

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı

Bölüm Başkanı

Öğr. Gör. Ömer FINDIKDALI

Program Başkanı

Öğr. Gör. Ömer FINDIKDALI

Program Danışmanı

1 Sınıf Program Danışmanı

2. Sınıf Program Danışmanı

Öğr. Gör.

Öğr. Gör.

Akademik Kadro

Hakkında

Öğr. Gör. Hasan YAVUZ

bilgi

Öğr. Gör. Ender ÖZBEK

bilgi

Öğr. Gör. Cüneyt ATEŞ

bilgi

Öğr. Gör. Ömer FINDIKDALI

bilgi

Program Tanıtımı

 

Hizmet sektörü içerisinde önemli bir yere sahip olan turizm sektörü ülkemizde her geçen gün daha da büyümekte ve ülkemiz ekonomisi için önemi daha da artmaktadır. Ülkemizde turizm faaliyetlerine katılan kişi sayısı ve turizm alanında faaliyet gösteren işletme sayısında sürekli bir artış görülmektedir. Bu artışa bağlı olarak zaten büyük oranda insan gücüne dayalı bir sektör olan turizm sektörünün, nitelikli işgücü talebi daha da artmaktadır. Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı nın amacı Turizm sektöründe ihtiyaç duyulan ara insan gücü ihtiyacının karşılanması için öğrencilere servis, kat hizmetleri, mutfak, ön büro ve insan ilişkileri konularında gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır. Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı ndan mezun olan öğrenciler; konaklama işletmeleri, seyahat acenteleri, yiyecek içecek işletmeleri ve ağırlama hizmeti veren kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilebilirler.

 

Mezuniyet Sonrası İş İmkânları

 

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Bu programı bitirenler “Turizm Yöneticisi” olarak, çeşitli tesislerde, değişik düzeylerde görev alırlar.Bu görevlerde başarılı oldukça üst kademelere yükselirler. Turizm işletmecisi ünvanı ile otel yöneticisi olarak çalışan turizm yöneticisi otele gelen müşterilere sadece geceyi geçirecekleri bir oda sağlamaktan değil, aynı zamanda onların yiyip içmeleri ve eğlenmeleri için gereken koşulları hazırlamaktan da sorumludur. Bugün büyük oteller bir barınak olmanın ötesinde, giderek çok çeşitli sosyal etkinliklerin (nişan, düğün, kongre, konferans, seminer vb.) yapıldığı yerler haline gelmektedir. Otel yöneticisi çeşitli beğenileri olan müşterilere çeşitli hizmetler veren bir otelin işleyişinden sorumludur. Otel, motel, lokanta vb. turizm tesislerinin yöneticisi, otelin çeşitli hizmet birimlerinde (resepsiyon, restoran, santral, oda servisi, alım-satım vb.) sorumlu kişileri görevlendirir ve bunların çalışmalarını denetler; müşteriye verilecek hizmetlerin çeşidini ve ödenecek ücreti saptar. Hizmetlerin sunuluşunda çıkan sorunları çözmek, müşterilerin şikayetlerini dinleyip, giderici önlemler almak otel yöneticisinin başlıca görevlerindendir.

Çalışma Alanları: Turizm işletmeciliği ve otelcilik mezunları daha çok otellerde ve turizm sektöründe çalışırlar. Teknolojinin ilerlemesi insanların boş zamanlarının ve ulaşım olanaklarının artmasına yol açmıştır. Bu da insanlarda çeşitli bölgeleri ve ülkeleri gezip görme isteği uyandırmaktadır. Yurtiçinde çeşitli amaçlarla seyahat eden insanların sayısının artması yanında,özellikle yurtdışından birçok insan gezip görme amacı ile ülkemize gelmektedir. Turist sayısındaki bu hızlı artış ülkemizde çok sayıda otel ve motel yapılmasına yol açmış, otelcilik de kendine özgü eğitimi olan bir uzmanlık alanı haline gelmiştir. Önümüzdeki yıllarda turizm alanındaki gelişmenin devam edeceği ve bu alanda iyi yetişmiş kimselerin iş bulma sorunu olmayacağı söylenebilir. Kişisel yetenek ve yabancı dil meslekte başarılı olmaya ve ilerlemeye olanak vermektedir.

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Nedir, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Ne İş Yapar, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Maaşları, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik İş İmkanları, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik İş Çalışma Alanları, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mesleği Hakkında Bilgiler, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümünün Geleceği, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümünü Seçecek Olanlarda Nasıl Özellikler Olmalı, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü Tercih Edilir mi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Tanıtımı, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Kazanç Durumu ve İş Olanakları, Meslek Rehberi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mezunları Ne İş Yaparlar , Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mezun Olduktan Sonra İş İmkanı Nerede Çalışırlar, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik İş Bulma Durumu

Dikey Geçiş Yapılabilecek Fakülteler

 İşletme,İşletme Enformatiği,İşletme -Ekonomi,Konaklama İşletmeciliği,

Konaklama İşletmeciliği Öğretmenliği,Konaklama ve Turizm İşletmeciliği, Lojistik Yönetimi,Turizm İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Turizm ve Otelcilik, Turizm ve Rehberlik

 

 

 

1

2

3

4

5

6

Bölümün Ders İçerikleri indirmek için tıklayın
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.