Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
İşletme Yönetimi

Yönetim Ve Organizasyon Bölümü

İşletme Yönetimi Programı

Bölüm Başkanı

DR.ÖĞR.Üyesi Mustafa BULUT

Program Başkanı

ÖĞR.GÖR.HATİCE TEKİN

Program Danışmanı

1 Sınıf Program Danışmanı

2. Sınıf Program Danışmanı

 

 

Akademik Kadro

Hakkında

PROF.DR.  Nihat AYDENİZ

bilgi

Dr.Öğr.Üyesi. Mustafa BULUT

bilgi

Öğr.Gör.Cengiz Beran SEZER

bilgi

Öğr.Gör.Zeynel Abidin ACAY

bilgi

Öğr.Gör.Ahmet Reşit TOPTANCI

bilgi

Öğr.Gör.Hatice TEKİN

bilgi

Öğr.Gör.Abdul Kadir SAKA

bilgi

Öğr.Gör Mesut OĞRAŞ

bilgi

Program Tanıtımı

 

İşletme Yönetimi Programı, temel işletmecilik bilgi ve becerilerine sahip, teknolojik ve bilimsel gelişmeleri takip edebilen ve uygulayabilen, sosyal ilişkilerde başarılı elemanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

 

Mezuniyet Sonrası İş İmkânları

 

İşletme Yönetimi Programından mezun olan öğrenciler, sanayi, ticaret ve hizmet işletmelerinde yönetim, muhasebe, finansman, insan kaynakları, üretim, pazarlama ve halkla ilişkiler gibi birimlerde istihdam edilebilirler. Ayrıca kamu ve özel sektör bankalarında, yatırım ve finans kurumlarında, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlik bürolarında iş bulma olanağına sahiptirler.

 

Dikey Geçiş Yapılabilecek Fakülteler

 

İşletme Muhasebe İşletme-Ekonomi Lojistik Yönetimi Muhasebe ve Finansal Yönetim Uluslararası Finans Uluslararası İşletmecilik Uluslararası Ticaret

 


1

2

3

4

5

6

Bölümün Ders İçerikleri indirmek için tıklayın
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.