Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
İş Eylem Yetki Listesi

İş Eylem Yetki Listesi

Dr. Öğretim Üyesi

Mustafa BULUT

DÜADEK Koordinatörü

Dr. Öğretim Üyesi

Mustafa BULUT

DÜBAP Koordinatörü

Öğr.Gör.

Ömer ÖZĞAN

Oryantasyon ve Kütüphane İşleri Koordinatörü

Öğr.Gör.

Mesut OĞRAŞ

Etkinlik Talepleri İşleme Koordinatörü

Öğr. Gör.

Cengiz Beran SEZER

Staj Koordinatörü

Öğr. Gör.

Mesut OĞRAŞ

Engelli Öğrenci Danışmanı

Doç.Dr.

Zehra YÜCEDAĞ

Kurum Kaynaklarının Arttırılması Çalışma Grubu Koordinatörü

Dr. Öğretim Üyesi

Hasan ARSLAN

Kurum Kaynaklarının Arttırılması Çalışma Grubu

Dr. Öğretim Üyesi

Salahattin ALTUNDAĞ

Kurum Kaynaklarının Arttırılması Çalışma Grubu

Öğr.Gör

Cengiz Beran SEZER

Kurum Kaynaklarının Arttırılması Çalışma Grubu

Öğr. Gör.

Ender ÖZBEK

Kurum Kaynaklarının Arttırılması Çalışma Grubu

Öğr. Gör.

Cengiz Beran SEZER

Ders-Sınav Proramlarının Hazırlanması Koordinatörü

Öğr. Gör.

Hatice TEKİN

Ders-Sınav Proramlarının Hazırlanması Koordinatör Yrd.

Öğr. Gör.

Kadir GÖKOĞLAN

Ders-Sınav Proramlarının Hazırlanması Koordinatör Yrd.

Öğr. Gör.

Cüneyt ATEŞ

Ders-Sınav Proramlarının Hazırlanması Koordinatör Yrd.

Öğr. Gör.

Mesut OĞRAŞ

Stratejik Planın Hazırlanması ve Güncel Tutulması Koord.

V.H.K.İ

Ejder NURDOĞMUŞ

Stratejik Planın Hazırlanması ve Güncel Tutulması Ekibi

Bilgisayar İşletmeni

Metin AKTULUM

Stratejik Planın Hazırlanması ve Güncel Tutulması Ekibi

Öğr. Gör.

Ömer ÖZĞAN

Stratejik Planın Hazırlanması ve Güncel Tutulması Ekibi

Doç.Dr.

Zehra YÜCEDAĞ

Birim Risk Koordinatörü

Öğr. Gör.

Cüneyt ATEŞ

Birim Risk Koordinatörü

Dr. Öğretim Üyesi

Salahattin ALTUNDAĞ

Birim Risk Koordinatörü

Öğr.Gör.

Mehmet ATILMIŞ

Birim Risk Koordinatörü

Öğr. Gör.

Ender ÖZBEK

Birim Risk Koordinatörü

Öğr. Gör.

Mesut OĞRAŞ

İç Kontrol Eylem Planı Çalışma Grubu Koord.

Yüksekokul Sekreteri

Yasin YILDIZ

İç Kontrol Eylem Planı Çalışma Grubu Koord. Yrd.

Öğr.Gör

Ömer FINDIKDALI

İç Kontrol Eylem Planı Çalışma Grubu

Öğr.Gör.

Hasan YAVUZ

İç Kontrol Eylem Planı Çalışma Grubu

V.H.K.İ

Ejder NURDOĞMUŞ

İç Kontrol Eylem Planı Çalışma Grubu

Dr. Öğretim Üyesi

Mustafa BULUT

Sigara Denetim Ekibi

Öğr. Gör.

Cüneyt ATEŞ

Sigara Denetim Ekibi

Doç.Dr.

Zehra YÜCEDAĞ

Sigara Denetim Ekibi

Öğr. Gör.

Kadir GÖKOĞLAN

Sigara Denetim Ekibi

Yüksekokul Sekreteri

Yasin YILDIZ

Sigara Denetim Ekibi

Öğr. Gör.

A.Kadir SAKA

İş Sağliği ve Güvenliği Koord

Öğr. Gör.

Zeynel Abidin ACAY

İş Sağliği ve Güvenliği Koord

Öğr. Gör.

Mesut OĞRAŞ

İş Sağliği ve Güvenliği Koord

Öğr. Gör.

Fahri ÇAKAR

Veritabanları, Elektronik Ürün Ve Yayınlar

Öğr. Gör.

Ömer ÖZĞAN

Veritabanları, Elektronik Ürün Ve Yayınlar

Yüksekokul Sekreteri

Yasin YILDIZ

Yüksekokul Web Sayfası Güncellenmesi

Öğr. Gör.

Ömer ÖZĞAN

Yüksekokul Web Sayfası Güncellenmesi

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.