Diş Hekimliği Fakültesi
İdari Personel

İdari Personel

Dekanlık Özel Kalem                                                          :3300

Fakülte Sekreteri                                                                 :3305
Erdal ÇOLAK                                                                    

Hastane Müdürü                                                                 :3349
Şükrü İZGİ

Personel İşleri Şefliği                                                          :3306
Kadri AĞBABA                                                                

Özel ve Döner Sermaye Bütçeleri Şefliği                          :3319-3320
Aysun SAYLAK                                                                

Otomasyon ve Fatura Tanzim Şefliği                                :3330-3326
Ömer ÇOLAK
Fırat ERDOĞAN                                                                             

Personel İşleri                                                                       :3310
Sevim KALABAŞ                                                                             

Başhemşire                                                                             :3311
Münevver YÜCEDAĞ                                   

Ayniyat Saymanlığı                                                               :3307
Mehmet EKİNCİ                                                                            

Teknik Bakım                                                                        :3316
Şeyhmus BEZAROĞLU                                 

Bilgi Teknolojileri Sorumlusu                                              :3464
Ahmet ŞEŞEN                                                                 

Elektronik Belge Yönetim                                                     :3318
Leyla BAŞTAŞ                                                                        

                                     

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.