Devlet Konservatuarı
Ana Sayfa

                                        TARİHÇE


       Devlet Konservatuvarımız, Rektörlük Makamının 29.05.2000 tarihli yazısı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 22.09.2000 tarih ve B.30.0.EÖB.0.00.00.03-06.04-1976 sayılı kararıyla (2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değiĢik 7/d-2 maddesi kapsamında) Temel Bilimler Bölümünün açılmasına izin verilmiĢtir. Ancak, bölüme öğretim elemanı temin edildikten sonra, 2002-2003 eğitim ve öğretim yılında, 20 öğrenci kontenjanıyla eğitim-öğretime başlanmıştır.

       Öğretim elemanı alt yapımız tamamlandıkça ilave bölümler açılmıştır. Bunlardan Ses Eğitimi Bölümü 2005-2006 eğitim-öğretim yılında 20 öğrenci kontenjanıyla, Türk Halk Oyunları Bölümü 2008-2009 eğitim-öğretim yılında 30 öğrenci kontenjanıyla eğitim-öğretime başlamıştır. 

     Halen Konservatuvarımızda 3 öğretim üyesi, 9 öğretim görevlisi, 4 okutman, 11 idari personel, 1 yardımcı hizmetli ve 3 hizmet elemanı (müşavir firma elemanı) görev yapmaktadır. 2014 yılında öğrenci sayımız 87 kız, 125 erkek olmak üzere toplam 212’dir. Toplam hizmet alanı ise, kapalı alan 3770 m², açık alan 5.500 m²’dır. 

       Devlet Konservatuvarımız yöre ve ülke kültürü açısından önemli araştırma ve derleme çalışmalarına ağırlık vermekte ve elde ettiği verileri bilimsel platformda sergilemeye çalışmaktadır. Tüm bu çalışmaların sonucunda hem derlenen kültürel değerlerimizi halka sunmak hem de öğrencilerin almış oldukları eğitimi pekiştirmek, pratiğe dökmekhttp://www.dicle.edu.tr/devlet-konservatuari- ve öğrencilerin kendilerini mesleki yönden geliştirmek amacıyla konser ve gösteriler yapılmaktadır. Bu sayede hem toplumsal bağları güçlendirilmekte hem de eğitim seviyesi hızla yükseltilmektir. Geçen 12 yıl içerisinde, ülke ve dünya kültürüne sanat yolu ile katkıda bulunan tam donanımlı, iş ve meslek yeterliliğine sahip “sanatçı” ve “eğitimci” hüviyeti ve sorumluluğu kazanmış bir çok mezun vermiş olan konservatuvarımız bu süreç içerisinde artan öğrenci ve personel sayısı ve zamana bağlı tecrübe ve deneyimleriyle sürekli ilerlemiş, Türkiye Konservatuvarları arasında seçkin bir yer edinmiştir. 

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.