Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi - Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Get Adobe Flash player
 

GENEL BİLGİLER

Dicle Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü'nün temel amacı, bilgi ve iletişim teknolojileri ile öğretim teknolojilerinin her alanında hizmet verebilecek; hem alan hem de meslek bilgisi bakımından bilgi, beceri ve tutumlar kazanmış, yeni dünya koşullarının farkında olarak yaşam boyu öğrenmenin önemini benimsemiş çağdaş bireyler yetiştirmektir. Bölümümüz 1998-1999 yıllarında eğitim fakültelerinin yeniden yapılanması ile ortaya çıkan ve bilişim teknolojilerinin eğitim öğretimde yaygın biçimde kullanılması ile önemi gittikçe benimsenen, eğitim fakültelerinin birçok bölümleri ile etkileşim içinde olan ortak bir disiplindir.Bölümümüzden mezun olan öğrenciler öncelikli olarak Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda bilgisayar öğretmeni veya üniversitelerde akademik personel olarak görev alabilirler. Bunun dışında aşağıda sıralanan çeşitli iş alanlarında da çalışabilmektedirler:

Yazılım-Tasarım Geliştirme Uzmanı
Eğitim ve Öğretim Teknoloğu
Bilgisayar Sistemleri ve Web Tasarımcısı
Multimedya ve Grafik Tasarımı
Bilgisayar Programcısı
Test ve Değerlendirme Uzmanı
Proje Yöneticisi
Ağ Yöneticisi
Sistem Tasarımcısı

AMAÇLAR

Dicle Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) Bölümü, bilgi-iletişim teknolojilerini ve öğretim teknolojilerini bütünleşik bir biçimde kullanma bilgisi ve becerisine sahip, araştırma ve geliştirme nitelikleri taşıyan, hem Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda hem de çeşitli özel şirketlerde çalışabilecek bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.
BÖTE Bölümü, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi bünyesinde yeni kurulan bölümlerden birisidir. Bu nedenle bölümün şu andaki misyonu lisans düzeyinde eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütülebilmesi için gereksinim duyulan öğretim üyesi sayısını arttırmak ve bölümün gereksinim duyduğu fiziksel altyapıyı geliştirmektir.
Dicle BÖTE gelecekte nitelikli öğretim üyesi kadrosuna sahip, lisans düzeyinde gözde bir bölüm ve lisansüstü düzeyde önemli araştırmaların yapıldığı, yurt içi ve yurt dışı bilimsel etkinlikler düzenleyebilecek nitelikte etkin bir bölüm olmayı hedeflemektedir.

ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ

Karma Öğrenme
Öğrenme Yönetim Sistemleri
Uzaktan Eğitim
Bilgisayar Destekli Öğretim

OLANAKLAR

Bölümde üç bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Bilgisayar laboratuvarlarında 30, 35 ve 31 olmak üzere toplam 96 bilgisayar mevcuttur. Bilgisayarlar LCD ekran ve güçlü işlemcilerle donatılmıştır. Tüm laboratuvarlarda projeksiyon cihazı bulunmaktadır. Tüm ağ ve kablo sistemi döşenmiştir.

Bölümümüzde,   1 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Görevlisi ve 5 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 7 akademik personel görev yapmaktadır.

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.