Çüngüş Meslek Yüksekokulu
Yönetim Kurulu
Meslek Yüksekokulumuz Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Halim BAŞKAN Başkan
Prof. Dr. Hayrullah YILMAZ         Üye
Doç .Dr. Rıfat EFE Üye
Öğr.Gör. Murat BİRKAN Üye
Okutman Ahmet BULUT         Üye
Atilla KORKMAZ         Raportör

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.