Çüngüş Meslek Yüksekokulu
Tarihçe


Okulumuz 1997 yılındaErgani İlçesindeki Ergani Meslek Yüksekokulu binasında Eğitim ve Öğretimhizmetine başlamıştır. 2007-2008 Eğitim-Öğretim yılında Diyarbakır' a 117 kmuzaklıktaki Çüngüş İlçesinde yeni yapılan binasına taşınmıştır. OkulumuzdaElektrik Programı öğrenci kabul etmektedir. 2011-2012 yılı itibariyle 93öğrenci eğitim-öğretim görmektedir.

Programımızda, birelektrik teknikeri için gerekli olan genel mesleki bilginin yanı sıra meslekleilgili gelişen teknolojiye yönelik eğitim verilmesi de amaçlanmaktadır.Bölümümüzde öğrencilerin teorik bilgi kazanımı yanında iyi birer uygulayıcıolmaları da hedeflenmektedir. Pratik eğitime yönelik bölümümüze ait iki atölyemevcuttur. Öğrencilerimiz fabrikalarda imalat-bakım ve işletme konularında işbulmaktadır.

Kendine ait özelişyeri kurup devam ettiren çok sayıda öğrencimiz de mevcuttur. Bunlara ilavetenprogramımız eğitimi endüstriyel kuruluşlarla işbirliği içerisinde yürütmegayretleri içerisindedir. Bölümümüz kapalı bir eğitim kurumu olmaktan çokgerçek iş hayatıyla içi içe bir eğitim sürdürme gayesindedir.

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.