Çüngüş Meslek Yüksekokulu
Örnek Staj Başvuru DilekçesiDİCLE ÜNİVERSİTESİ

İŞ YERİNE STAJ BAŞVURU VE KABUL FORMU

 

 

 

……………………………………………. İşletmesi/Birimi/Müdürlüğü

                                                                                                           ………………..

 

 

          Dicle Üniversitesi Çüngüş Mehmet Adıgüzel Meslek Yüksekokulu ……………   numaralı  Elektrik Programı öğrencisiyim.  …./…./20..  tarihinde başlayarak …./…./20.. tamamlamak üzere 30 iş günü sürecek zorunlu stajımı is yerinizde yapmak istiyorum. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 87. maddesinin (e) bendi hükümleri uyarınca zorunlu olarak staj yapacağım döneme ilişkin 30 is günlük ‘’İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIGI’’ sigortası pirimi üniversitemiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödenecektir.

 

Kurumunuzda zorunlu stajı yapmam hususunda müsaadelerinize arz ederim

                                                                            

 

                                                                              …./…./20..

 

                                                                             Öğrencinin

                                                                             Adı ve soyadı

                                                                            İmzası

 

 

 

ÇÜNGÜŞ MEHMET ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEK OKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

                                                                           ÇÜNGÜŞ / DİYARBAKIR

 

        Staj için başvuruda bulunan Çüngüş Mehmet Adıgüzel Meslek Yüksekokulu …………… numaralı öğrencisi …………………………………….. ’nın 30 iş günü sürecek zorunlu stajını ..../…./20.. tarihinde başlayarak …./…./20.. tarihinde tamamlamak üzere işletmemizde yapması uygun görülmüştür .

 

 

                                                                              …./…./20..

 

                                                                             İŞLETME YETKİLİSİ

                                                                             ONAYI

 

 

 

Staj Dilekçesi İndir
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.