Çüngüş Meslek Yüksekokulu
Müdür

Adı-Soyadı                :   M. Halim Başkan

Unvanı                       :  Prof. Dr.

İdari Görevleri          :  Yüksekokul Müdürü

Eğitim Bilgileri :

Lisans                        :   
        Dicle Üniv. Fen Fakültesi  1985   
Yüksek Lisans          :   
        Dicle Üniv. Fen Bilimleri Ens.  2000   
Doktora                     :   
        Dicle Üniv. Fen Bilimleri Ens.  2004 

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.