Çüngüş Meslek Yüksekokulu
Kanun/Yönetmelikler/Yasa

YÖNETMELİK , YÖNERGE VE RAPORLAR

İlgili Resmi Gazete Sayı ve Tarihlerini görmek için Tıklayınız

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar arasında geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Askerlik Kanunu (1111 Sayılı İlgili Kısımlar)

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği

Dicle Üniversitesi Diploma Yönergesi

Dicle Üniversitesi Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi

Türk Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişimine İlişkin Yönetmelik

D.Ü. Yaz Dönemi Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

D.Ü. Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
(2005-2006 Ögretim Yılından önce Kayıt Yapan Öğrencilere Uyg.)

D.Ü. Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
(2005-2006 Öğretim Yılı ve Sonrası Girişli Öğrencilere Uygulanan)

D.Ü. Öğrenci Toplulukları/Kulüpleri Yönergesi

D.Ü. Zorunlu Ve İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönergesi

D.Ü. Öğrenci Konseyi Yönergesi

Özel Öğrenci Yönergesi

Ders Muafiyeti ve İntibak İşlemleri Uygulama Esasları

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.