Çüngüş Meslek Yüksekokulu
İletişim
İletişim

Adres

:Çüngüş Mehmet Adıgüzel Meslek YüksekOkulu

Çüngüş/Diyarbakır

Telefon

:(0 412) 241 10 00 - 7827

Belgegeçer

:(0 412) 541 30 14

E-Posta

:cungusmyo@dicle.edu.tr

Uydudan Çüngüş...


Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.