Çüngüş Meslek Yüksekokulu
Elektrik Programı

Vizyonumuz


 

Çağın gereği olarak, hızla ilerleyenteknolojiyi takip eden, yüksekokul çalışanlarının ve öğrencilerinin kullanımınasunan, bilimsel çalışma yapma kapasitesi yüksek, kurum olarak bütünleşmiş,kurumsallaşmış, uluslararası bağları güçlü, bölgesel, ulusal ve uluslararasıproje üreten, sanayi ve hizmet endüstrilerinin talep ettiği nitelikli ve performanslıara eleman yetiştiren, çalışan ve öğrenci memnuniyetini üst düzeye çıkarmış,ülkemizin gelişimine nitelikli öğrencileriyle katkı sağlayabilecek, tercihedilen, kendini sürekli geliştiren öncü ve yenilikçi bir Meslek Yüksekokuluolmaktır.

 

Misyonumuz


Dicle Üniversitesi’ninkabul etmiş olduğu değerleri de benimseyerek; araştırma ve sorgulama yeteneğinesahip, kendine güvenen, mesleki eğitiminin gerektirdiklerini yapabilecek,toplumsal sorunlara duyarlı, çözüm üretmeye, öğrenmeye ve paylaşmaya istekli,bölgesel ve ulusal gelişmeye katkı sağlayacak, yeni teknolojileri takip eden, meslekive teknik alanda nitelikli ara insan gücünü yetiştirmektir.

 

Ayrıca sanayi vehizmet sektörleri ile ilişkileri çeşitli projelerle güçlendirerek bölgekalkınmasına katkıda bulunmaktır.

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.