Çüngüş Meslek Yüksekokulu
Çüngüş Mehmet Adıgüzel MYO Kamu Hizmet Standartları Tablosu

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

ÇÜNGÜŞ MEHMET ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEK OKULU

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

Başvuru esnasında aşağıdabelirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuruyapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya aşağıdakitabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti  durumunda ilk müracaatyerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri

 

İsim        

: Atilla KORKMAZ

Unvan    

: Yüksekokul Sekreteri

Adres    

: D.Ü. Çüngüş Mehmet Adıgüzel MYO

Tel.        

: (0 412) 2411000-7827

Belge Geçer

: (0 412) 541 30 14

e-Posta

: atilla.korkmaz@dicle.edu.tr

 

İkinci Müracaat Yeri

İsim        

: M.Halim BAŞKAN

Unvan    

: Yüksekokul Müdürü

Adres

: D.Ü. Çüngüş Mehmet Adıgüzel MYO

Tel.        

: (0 412)  2411000-7826

Belge Geçer

: (0 412) 541 30 14

e-Posta

: hbaskan@dicle.edu.tr

 

 

 

 

 

 

SIRA
NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN

TAMAMLANMA

SÜRESİ
(EN GEÇ)

1

Yeni Öğrenci kaydı

1-Lise Diploması Aslı
2-Nüf. Cüzdanı Sureti
3-12 Adet Fotoğraf
4-Katkı Payı (Harç)
5.ÖSYM Sonuç Belgesi

20 Dakika

2

Öğrenci Belgesi

1-Öğrenci Kimlik Kartı ile kişi beyanı

10 Dakika

3

Yeniden Öğrenci Kimlik Kartının Düzenlenmesi

1-Dilekçe
2-Kayıp yazısı Tutanak
3-Fotoğraf

3 Hafta

4

Mazeret Sınav Başvurusu

1-Dilekçe
2- Hastalık Rapor Kağıdı veya Mazeretini Belirten Evrak

1 Hafta

5

Sınav Sonuçlarına İtiraz

1-Dilekçe

1 Hafta

6

Transkrip Belgesi

1-Öğrenci Kimlik Kartı
2- Dilekçe

10 Dakika

7

Yatay Geçiş İşlemleri

1-Dilekçe
2-ÖSYM Belgesi
3-Transkrip
4-Ders İçerikleri
5-Öğretim Planı

Yatay Geçiş Kontenjanları

için yayınlanan

Senato Kararında belirtilen süre

8

Yeniden Askerlik Belgesi Düzenlenmesi

1-Dilekçe

1 Saat

9

Derslerden Muaf Olma

1-Dilekçe
2-Transkrip
3-Ders İçerikleri

1 Hafta

10

Kayıt Dondurma

1-Dilekçe
2-Mazeret Belgesi

1 Hafta

11

Kayıt Silme

1-Dilekçe

5 gün

12

Mezuniyet Tek Ders Sınav Başvurusu

1-Dilekçe

2 hafta

13

Mezuniyet Belgesi Versilmesi

1-İlişik Kesme Formu

1 Saat

14

Diplama verilmesi

1.Geçici Mezuniyet Belgesi 2.Diploma Tutanağı

30 Dakika

15

Personel Nakil İşlemleri -İşe Başlama ve Ayrılma

1-Personel Atama Onayı

 2-Nakil Bildirimi

3-Görevden Ayrılış-Göreve Başlama Yazısı

4-İlişik Kesme Belgesi

3 Gün

16

Yurt içi ve Yurt Dışı Geçici Görev Yollukları

1-Görevlendirme Onayı

2-Yolluk Bildirimi

15 Gün

17

Sürekli Görev Yollukları

1-Atama Onayı

2-Yolluk Bildirimi

3 Gün

18

Askerlik Tecil İsteği

1-Dilekçe

2- Sevk Tehiri Teklif Formu

3 gün

19

Maaş ve Haciz Belgesi İsteği

1-Kişi Beyanı

20 Dk

20

Bilgi Edinme İsteği

1-Dilekçe

1 Hafta

21

Ek Dersler

1-Ek Ders Çizelgeleri

1 Ay

22

Sınav Ücretleri

1-Sınav Ücret Çizelgesi

15 Gün

23

İzin İsteği

1-Yıllık izinlerde izin formunun doldurulması,

2-Hastalık izinlerinde raporun Müdürlüğümüze ulaştırılması

3-ücretsiz izinlerde ise dilekçe ile başvurulması yeterlidir.

45 Dk

24

Görevlendirme İsteği

1-Dilekçe

2-Katılacağını gösterir Belgeler

15 Gün

25

Emeklilik Talepleri

1-Dilekçe

2-6 Adet Fotoğraf

1 Gün

26

Taşınır Mal İşlemleri

1- Taşınır Mal Yönetmeliğine göre İstek Belgesi

1 Saat

27

Bağış Talepleri

1-Şartlı veya şartsız talep Dilekçesi

1 Saat

28

Satın Alınan Malzemenin Teslim Alınması

1.Fatura

2.Sevk İrsaliyesi

3.Tutanak

30 Dakika

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.