Çüngüş Meslek Yüksekokulu
Akademik Personel

Adı Soyadı : Mehmet Halim BAŞKAN
        Unvanı         : Prof. Dr
İdari Görevi : Yüksek Okul Müdürü
Bölüm : Elektrik ve Enerji
Ana Bilim Dalı  : Fizik Eğitimi
E-posta         : hbaskan@dicle.edu.tr


        Adı Soyadı : Murat BİRKAN
        Unvanı         : Öğretim Görevlisi
İdari Görevi : Müdür Yrd.
Bölüm : Elektrik ve Enerji
        Program          : Elektrik Programı
        E-posta         : mbirkan@dicle.edu.tr
Adı Soyadı : Ahmet BULUT
        Unvanı         : Okutman
İdari Görevi
Bölüm : Elektrik ve Enerji
Program            : Elektrik Programı (Matematik)
E-posta         : ahmetbulut@dicle.edu.tr
Adı Soyadı : Mahmut YILMAZ
        Unvanı           : Okutman
İdari Görevi :
Bölüm : Elektrik ve Enerji
Program          : Elektrik Programı (Tarih)
E-posta         : mayilmaz@dicle.edu.tr
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.