Çermik Meslek Yüksekokulu
Müdür

Adı-Soyadı                :   M. Halim Başkan

Unvanı                       :  Prof. Dr.

İdari Görevleri          :  Yüksekokul Müdürü

Eğitim Bilgileri                     

Lisans                        :   
        Dicle Üniv. Fen Fakültesi  1985  
Yüksek Lisans          :  
        Dicle Üniv. Fen Bilimleri Ens.  2000  
Doktora                     :   
        Dicle Üniv. Fen Bilimleri Ens.  2004 

 

 

 
Resim
Resim
Resim
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.