Çermik Meslek Yüksekokulu
İdari Kadro

Çermik Meslek Yüksekokulu

İdari Personel

 

Adı-Soyadı                :           İmran AKMEŞE

Unvanı                       :           Yüksekokul Sekreteri

Görevi                        :           Yüksekokul Sekreteri

Dahili Tel                   :           21

e-mail                         :           iakmese@dicle.edu.tr


 

 

Adı-Soyadı                :           Mahmut POLATOĞLU

Unvanı                       :           Memur

Görevi                        :           Arşiv Memuru

Dahili Tel                   :           14

e-mail                         :           mpolatoglu@dicle.edu.tr

 

 

 

Adı-Soyadı                :           Ayhan DALKILIÇ   

Unvanı                       :           Memur

Görevi                        :           Öğrenci İşleri

Dahili Tel                   :           14

e-mail                         :           adalkilic@dicle.edu.tr

 

 

 

Adı-Soyadı                :           Sedat KANATLI      

Unvanı                       :           Teknisyen

Görevi                        :           Satın alma

Dahili Tel                   :           14

e-mail                         :           skanatli@dicle.edu.tr

 

 

 

Adı-Soyadı                :           Sıddık GÜNEŞ

Unvanı                       :           Tekniker

Görevi                       :           Mali İşler

Dahili Tel                   :           14

e-mail                         :           sgunes@dicle.edu.tr

 

 

 

Adı-Soyadı                :           Danış YUVANÇ      

Unvanı                       :           Satın alma Memuru

Görevi                        :           İdari-Mali  İşler

Dahili Tel                   :           14

e-mail                         :           dyuvanc@dicle.edu.tr

  

Resim
Resim
Resim
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.