Çağdaş Türk Lehçeleri Bölümü
MİSYONUMUZ-VİZYONUMUZ

BÖLÜM MİSYONU

       Türkoloji alanında uzmanların yetişmesini sağlamakla birlikte, Filoloji ve Türkoloji alanlarındaki konulara hakim olan, evrensel nitelikte bilgi üreten, uluslararası kalitede araştırmalar- yayınlar yapmak ve bu bağlamda akademik faaliyet gösteren bireyler yetiştirmek. 

BÖLÜM VİZYONU

       Eğitim-araştırma konusunda ulusal ve uluslararası en yüksek düzeye ulaşmaktır.

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.