Çağdaş Türk Lehçeleri Bölümü
İletişim

ADRES:   Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 21280 Kıtılbil, Diyarbakır, Türkiye

ÖĞRETİM ELEMANI  DÂHİLİ

Doç. Dr. Caşteğin TURGUNBAYER


Dr. Öğr. Üyesi  Kıyal KAMCHYBEKOVA


Öğr. Gör. Abdülmukaddes KUTLU

8233

Arş. Gör. Hülya YALÇINKAYA
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.