Çağdaş Türk Lehçeleri Bölümü
FAALİYET AMACIMIZ

Türk Lehçeleri, Edebiyatı ve Türk kültürüyle ilgili alanlarda,

1- EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

Lisans eğitimini kapsamaktadır.

2- ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

Türk dili ve lehçelerinin, edebiyatlarının ve kültürlerinin, tarihî bağlamlar içinde bilimsel yöntemlerle öğretilmesine ve geliştirilmesine çalışmak;

Bilimsel araştırma ve yayın yaparak Türklük bilimine, Türk Cumhuriyetleri ile olan ilişkilere katkıda bulunmak,

Bu çerçevede eleştirici düşünce yapısına sahip, çağdaş, üretken, aydın öğrenciler, araştırmacılar ve eğiticiler yetiştirme çerçevesinde faaliyet yürütmek
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.