Çağdaş Türk Lehçeleri Bölümü
ÇALIŞMA ALANLARI

     Bölümümüzden mezun olacak öğrencileri geniş iş imkânları beklemektedir. Bölümümüzden mezun olan öğrenciler, “ Türkolog” unvanı almakta ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olabilmektedirler. Ayrıca dört yıl boyunca öğrendikleri “ Kırgız, Kazak, Özbek, Uygur, Gagavuz, Azeri, Türkmen Türkçeleri ve Rusça ile çeşitli kurumlarda uzman ve uzman yardımcılığı, yayın kuruluşlarında, Dışişleri ve Kültür Bakanlıklarında, TİKA, TÜRKSOY ve Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı gibi kurum ve kuruluşlarda iş bulabilmektedirler. Özellikle son yıllarda Türk Cumhuriyetleri ile artan ekonomik ve ticari ilişkilerimizle bağlantılı olarak bu cumhuriyetlerle iş yapan çeşitli şirketlerde çalışma imkânı bulmakta ve oralarda bulunan Türk üniversitelerinde istihdam olunabilmektedir.Ayrıca Türk lehçe ve şivelerine yönelik çalışacak yetişmiş eleman azlığı sebebiyle bu bölüm mezunlarına akademisyen olarak ihtiyaç duyulmakta ve üniversitelerde Türk Dili okutmanı olarak görev yapabilmektedirler. 

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.