Biyoloji Bölümü
Vizyonumuz
Biyoloji Bölümü 1974 yılında kurulmuş olup günümüzde Biyoteknoloji, Botanik, Genel Biyoloji, Hidrobiyoloji, Moleküler Biyoloji ve Zooloji olmak üzere altı anabilim dalı mevcuttur. Biyoloji bölümünde 32 öğretim üyesi ve elemanı görev yapmaktadır. Biyoloji Bölümünün yürüttüğü bilimsel araştırmalar, TUBİTAK ve D. Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri ve diğer kamu kuruluşları tarafından desteklenmektedir. Bölümde Moleküler Biyoloji, Genel Biyoloji, Biyoteknoloji ve Botanik Araştırma Laboratuarı ile iki öğrenci laboratuarı mevcuttur. Misyonumuz , Biyolojinin çeşitli alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmalar yapabilecek, sorunlar karşısında bilgi ve becerisini etkin kullanabilme kapasitesine sahip biyoloji lisans mezunları yetiştirerek, doğa ve çevre sorunlarına dikkat çekerek çözüm geliştirme konusunda öncülük etmektir.
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.