Bismil Meslek Yüksekokulu
Tarım Makineleri

Tarım Alet ve Makinaları Programı

Bilgi çağında olduğumuz birdönemde tarımın sanayi ile paralel gelişmesi için yetişmiş ara insan gücüneihtiyaç duyulmaktadır.Bu amaçla çoğu üniversitelerimizin bünyesinde meslekyüksekokulları açılmıştır.Üniversitemiz de,Bölgemizde GAP Projesinintamamlanması ile doğacak teknik eleman ihtiyacına cevap vermek üzere 1990'lıyılların başında,söz konusu ihtiyacı karşılamak üzere yüksekokullar açmak içingirişimlerde bulunmuş ve bu girişimlerin sonucu 1993-1994 yılında Bismil MeslekYüksekokulu Tarım Alet ve Makineleri eğitim-öğretim faaliyetine başlamıştır.

-Yüksekokulumuzda MakineAtölyesi,Termik Motor laboratuarı ve Bilgisayar Laboratuarı bulunmaktadır. Tümsınıflar klimalıdır. Derslerimizin büyük bir çoğunluğu projeksiyonlu cihazlarladonatılmış sınıflarda yapılmaktadır.Ayrıca uygulamalar için Tarım Alet veMakineleri parkımız mevcuttur. Yüksekokulumuzda mevcut durumda 1 öğretim üyesive 7 öğretim görevlisi bulunmaktadır.

TarımAlet ve Makinelerinin Programının Amacı:
Tarımsal üretimde İnsan işgücü prodüktivitesini artırmak ve üretim maliyetiniazaltmak.

Tarım Makinelerininkullanımı,imalatı, geliştirilmesi ve bakım-onarımı konularında önlisansdüzeyinde halen iki öğretim elemanı ile eğitim ve öğretim verilmektedir.

İlgilenilen konular:

-Toprak isleme alet ve makineleri,
-Ekim-Dikim ve gübreleme makineleri,
-Sulama makineleri,
-Bitki koruma makineleri,
-Hasat ve Harman makineleri,
-Ürün işleme alet ve makineleri,
-Tarımsal elektrifikasyon,
-Tarım makineleri işletme ve planlama,
-Doğal enerji kaynakları,
-Hayvancılıkta mekanizasyon,
-Tarım makineleri tasarımı,
-Çevre dostu alternatif enerji kaynaklarını araştırma.

Program Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Reşat ESGİCİ

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.