Bismil Meslek Yüksekokulu
Gaz ve Tesisatı

Gaz ve Tesisatı Progra

Doğalgaz Isıtma ve SıhhiTesisat Programının amacı, ülkemizde hızla yaygınlaşmakta olan ve yakingelecekte Diyarbakır ve çevre illerde yüksek bir potansiyelle yerini alacakolan doğalgaz sektörünün tekniker ihtiyacını karşılamaktır.

Programa, Mesleki ve TeknikOrtaöğretim Kurumları’nın Sıhhi Tesisat, Sıhhi Tesisat-Kalorifercilik-Isıtma,Soğutma ve İklimlendirme, Tesisat Teknolojisi, Tesisat Teknolojisi (ısıtma vedoğalgaz), Tesisat Teknolojisi (ısıtma ve sıhhi tesisat), Tesisat Teknolojisi(ısıtma ve tesisat), Tesisat Teknolojisi (ısıtma-doğalgaz iç tesisatçılığı),Tesisat Teknolojisi (ısıtma-doğalgaz şebeke tesisatçılığı), Tesisat Teknolojisi(ısıtma-doğalgaz yakıcı cihazları bakim ve onarımı) bölümlerinden mezun olanlarsınavsız, diğer liselerden mezun olanlar ise ÖSS sayısal-1 puanıylayerleşebilirler.

Programımız 30 kontenjanasahiptir. İki yıllık eğitim süresince Doğalgaz Tesisatı, Isıtma Tesisatı,Havalandırma ve Sıhhi Tesisat alanlarında teorik ve pratik olarak eğitimverilmektedir. Öğrencilerimiz bu süre sonunda alacakları Doğalgaz Teknikeriunvanıyla doğalgaz sektöründe teknik ara eleman olarak geniş is imkanıbulabilecekleri gibi, DGS’ dan yeterli puanı almaları koşuluyla, Makine Mühendisliği,Tesisat Öğretmenliği ve Enerji Öğretmenliği bölümlerine yerleşerek eğitimlerinilisans düzeyinde sürdürebilme imkanına da sahiptirler.

Gaz ve Tesisatı TeknolojisiProgramında önlisans düzeyinde halen iki öğretim elemanı ile eğitim ve öğretimverilmektedir

Program Başkanı
Öğr. Gör. Cemal SÜDEMİR

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.