Bismil Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI

 

TANIM VEAMAÇ

Bilgisayar Programcılığı  Programında, bir iş ortamında geçerli olanbilgisayar programcılığına ilişkin bilgiler verilmektedir.

Laboratuar ortamındagerçekleştirilen uygulamalarla öğrencilerin tecrübeli birer programcı vebilgisayar sistemleri kullanıcısı olmaları sağlanmaktadır. Öğrencilerimiz mezunolduklarında genelde, Bilgisayar Programcısı olarak çalışmaktadırlar.

Bilgisayar Teknolojisi veProgramlama Bölümü bilgisayar bilimlerinin temel bilgileri ile donatılmış,programlama dillerinin kullanılmasında teknik bilgi ve deneyime sahip,yenilenen teknolojiye kolayca uyum sağlayabilen programcılar yetiştirmektedir.

Neden "MeslekYüksekokulu"?

Yükseköğrenimin amaçlarındanbiri de lise mezunlarına endüstrinin gereksinimi olan alanlarda meslekedindirmektir. Bu amaca iki yıl gibi kısa bir sürede ulaşabilmek ve konularındauzman elemanlar yetiştirmek amacıyla meslek yüksekokulları kurulmuştur. Meslekyüksekokullarında verilen eğitim, meslek edindirmenin ötesinde, lisanseğitiminin de ilk kademesini oluşturmaktadır. İki yıllık eğitimleri sonucu"önlisans" derecesi alan meslek yüksekokulu mezunları, gereklişartları sağladıkları takdirde "lisans" derecesi için eğitimlerinedevam edebilmektedirler.

Bilgisayar  Programcılığı öğrencileri mezun olduklarındahangi niteliklerle donatılmış olacaklar?
Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama öğrencilerinin iki yıllık eğitim süresisonunda sahip olacakları bilgi ve beceriler şunlardır:

Sektörde verimli bir şekildeçalışmaya yönelik temel bilgisayar bilgileri,

Programlama dillerininkullanılmasında gereken teknik bilgi ve beceri,

Yaygın işletim sistemlerinin veuygulamaların etkin ve akıcı kullanılması,

Orta ölçekli bir yazılımsistemini tüm aşamalarıyla tasarlama ve geliştirme becerisi,

Teknolojideki gelişmeleri takipedebilme, yeniliklere kolayca adapte olabilme becerisi.

Bilgisayar ProgramcılığıProgramında önlisans düzeyinde halen iki öğretim elemanı ile eğitim ve öğretimverilmektedir.

Bilgisayar Programcılığı
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.