Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Personel İşleri Birimi
Personel İşleri Birimi Görev ve Sorumlulukları

1- Personel durum güncellemesi,

2- Personel yazışmaları,

3- Personel izin durumu veonay matbu düzenlenmesi,

4- Evrak kayıt ve kontrolsüreci yönetimi.

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.