Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Network Yönetim ve Destek Birimi

                        Network Yönetim ve Destek Birimi Görev ve Sorumlulukları

Dicle Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı NetworkYönetim ve Destek Birimi; Dicle Üniversitesi Merkez ve ilçe Kampüslerindenetwork sistemlerinin işletilmesi, arızaların tespit-onarım-takibi ile altyapıplanlanması ve projelendirilmesinden sorumludur.

Görev ve Sorumluluk Alanları;

  • ·        Dicle üniversitesinde yeni yapılan binalarıngerekli fizibilite çalışmalarının yapılması, ağ projesinin hazırlanması,alınacak cihazların teknik özelliklerinin belirlenmesi ve şartnamelerininhazırlanması. Uygulama aşamasında kontrolörlüğün üstlenilmesi ve işin eksiksizteslim alınması. Binanın Dicle Üniversitesi Network ağına dâhil edilmesi. 

  • ·        Üniversitedeki mevcut binalardaki sistem odalarındabakım, düzenleme ve optimizasyon çalışmalarının yapılması.

  • ·        Ağ cihazlarının bakımı, kurulumu vekonfigürasyonun yapılması.

  • ·        Kablolu&kablosuz internet hizmeti ve IPTelefon, kampus otomasyon sistemleri, LCD ekranlar ve kamera sistemlerinealtyapı sağlanması.

  • ·        Kullanılan programlar yardımıyla ağperformansının ve durumunun sürekli izlenmesi.

  • ·        Ağ haritasının güncel tutulması ve kayıt altınaalınıp raporlanması.

  • ·        BİM Talep Takip Sistemi aracılığıyla geleninternet arızası talepleri ve ağ ile ilgili taleplere gerekli müdahalelerinyapılması.

Çalışanlar;

Ömer Emhan

Medeni Taban

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.