Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
IP Santral Birimi

                                        IP Santral Birimi Görev ve Sorumlulukları

Dicle Üniversitesi bünyesinde mevcut olan IP Santralinişletilmesi, arızalarının giderilmesi, yeni telefonların tanıtılması, numaratahsisinin yapılması ve bu işlerin yürütülmesi aşamasında oluşabilecek hertürlü arızanın ıslahı ile ihtiyaç halinde proje oluşturulması ve bunlarıntatbiki işlerini yürütmektedir.

Görev ve Sorumluluk Alanları;

  • ·        Call Manager sistemin yönetilmesi.

  • ·        Voice Mail sisteminin yönetilmesi

  • ·        Gateway cihazının yönetilmesi ve route işlerininyapılması

  • ·        IP Telefonların call manager’a tanıtılması venumara tahsisi işlerinin yapılması

  • ·        Olusabilecek her türlü arızanın ıslah edilmesi

  • ·        İhtiyaca binaen gerekli planlama ve projelerinhazırlanması,

Çalışanlar;

Medeni TABAN

                                                


Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.