Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Güvenlik Kamera Sistemleri Birimi
Güvenlik Kamera Sistemleri Birimi Görev ve Sorumlulukları

DicleÜniversitesi Bilgi işlem Daire Başkanlığı Güvenlik Kamera Sistemleri Birimi;Dicle Üniversitesi kampüs alanında ve ilçelerde bulunan Meslek YüksekOkullarında hizmet ve destek vermekledir.

Görev ve Sorumluluk Alanları;

 • ·           Dicleüniversitesinde yeni yapılan / eski binalara takılması planlanan kameralar içingerekli fizibilite çalışmalarının yapılması, gerek ağ ve gerekse yapıprojesinde kamera lokasyonlarının en verimli olacak şekilde belirlenmesi.Uygulama aşamasında kontrolörlüğün üstlenilmesi, işin eksiksiz teslim alınmasıve sistemlerin takip altına alınması

 • ·       Lokasyonlaramontajı yapılan güvenlik kameraların izleme ve kayıt sistemine entegre edilmesi

 • ·       Birimsorumluluğunda olan her türlü arızaya ani müdahale

 • ·       Güvenliknoktalarına görüntü izleme ve çıkabilecek bağlantı sorunlarını giderme desteği

 • ·       Güvenlikpersonellerinin görüntü izleme sistemleri hakkında eğitilmesi

 • ·       Olabilecekolay ve/veya özel durumlarda (hırsızlık, kaza vs.) ilgili birimlere görüntükaydının sağlanması

 • ·       Rutin olarak;Kamera Serverları, kamera, kamera ve görüntü izleme sistemlerinin bakım vegüncellemesi

 • ·       İhtiyaçduyulması halinde güvenlik zafiyeti olduğuna kanaat edilen ekstra lokasyonlaragerekli altyapı kurularak kamera montajının yapılması.

 • ·        Dahaiyi, güncel ve kaliteli bir hizmet sunabilmek için gerek mevcut server, kamera,software gerekse de daha ileri teknolojiye sahip olan sistem, donanım vekonfigürasyonlar için araştırma ve geliştirme yapılması.

 • ·        Gerekşimdi çalışan gerekse daha sonra birimde çalışan/çalışacak personellerineğitimi için faydalı olacak güncel bilgiler toplanıp derlenerek eğitimfasikülleri oluşturmak.

 • ·        Gereklieğitimlerin düzenlenip, bu eğitimlerin personellere verilmesini sağlamak.

 • ·        Üniversitedekullanılmak üzere alımı planlanan kamera ihtiyacı için en iyisini tespit etmekiçin araştırma ve demo çalışmaları yapmak/düzenlemek.

 • ·       Gerektiğindeenerji sistemlerinde çalışma yapıp daha iyi hizmet almayı sağlamak    

 

Çalışanlar;

Abdulhakim Karadeniz

Faruk Barlaz

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.