Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Spor Yöneticiliği Bölümü Mesleğin Gerektirdiği Özellikler

          İnsanlarla iyi iletişim kurabilmesi, düşüncelerini başkalarına açıkça ifade edebilme, ikna yeteneğine sahip olması.

      İnsan ihtiyaçlarına karşı duyarlı, sabırlı, anlayışlı ve hoşgörülü olması, zamanı iyi kullanma ve organizasyon yeteneğine sahip olması, bedenen sağlam olması ve spora yatkın olması.

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.