Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Özel Yetenek Sınav Yönergesi
2014-2015 Özel Yetenek Yönergesi
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.